عنوان پروژه :
ایجاد چارچوب شبکه های اجتماعی در اینترنت
در راستای ارائه خدمات تخصصی مطابق با اهداف سازمان در فضای مجازی

 

مقدمه:

نظریه شبکه اجتماعی نیز از پایه‌های نظری ساختار ارتباطی میان دو نظام محسوب می‌شود چرا که هر دو نظام، نظامی اجتماعی هستند و در ارتباط با محیط اجتماعی و سایر نهادها عمل می‌کنند و تنها از طریق ایجاد یک شبکه  است که می‌توان ساختار ارتباطی پایداری میان آن دو تصویر کرد.
شبکه‌ مجموعه‌ای از روابط میان هستارهاست این هستارها می‌توانند عاملان انسانی و اجتماعی و سیستمی  باشند. هر عاملی در شبکه،  به زبان ریاضی یک "گره" است. گره‌ها می‌تواند مردمان، عاملان، نمایندگی‌ها، نهادها و سیستم‌ها باشند. میان این گره‌ها روابط و روانه‌ها و مبادلاتی به وجود می‌آید که خطی نیستند و وجه تمایز شبکه با یک ساختار سلسله مراتبی یا درختی آن است که شبکه ساختی عمودی ندارد. بلکه ساختار آن ریزومی و متکثر و غیر خطی و چندگانه و متقابل است. شبکه سازی میان دو نظام، مستلزم آن است که میان عاملان و عناصر و اجزا و واحدهای دو نظام، هم‌فهمی به وجود بیاید. هر یک توانایی‌های دیگری را درک کند. با هم تعامل بکنند و علایق و مطلوبیت‌های مشترکشان را متقابلاً به رسمیت بشناسند و از این طریق، منافع متقابل خود را با پایداری و بازتعادلی مداوم دنبال بکنند.
یکی  از مفاهیم کلیدی شبکه این است که شناختن مناسب‌ترین طرف‌ها یا منابع یا عاملان برای مبادله اطلاعات و مطلوبیت‌ها، مهم‌تراز شناختن خود اطلاعات و مطلوبیت‌هاست. عاملان هریک از دو نظام، در الگوی شبکه، بیشتر به این می‌اندیشند که چگوه بتوانند روابط نهادمند گسترده‌ای  دسترسی داشته باشند تا مبدالات خود را از این طریق به سهولت انجام بدهند. در شبکه، گره‌ها می‌توانند مطلوبیت‌ها، مزایا و ارزشهای خود را به راحتی مبادله بکنند.
وقتی به ساختار ارتباطی دو نظام از دیدگاه نظریه تحلیل  شبکه اجتماعی می‌نگریم بر روابط میان گره‌ها متمرکز می‌شویم و فرض ما این است که این فقط افراد و واحدها و نظامهای مجزا و هنجارهای هریک از آنها نیست که تعیین کننده است بلکه روابط ساختاری هم بر افراد و واحدها و گره‌ها و هم برهنجارهای آنها و هم بر عمل آنها تاثیر می‌نهد.
میشل کالون و جان لاو(507-481: 1995،856-839:1994 ) و برونو لاتور(2005) بر همین اساس نظریه کنشگر- شبکه را ارائه کرده‌اند که در آن شبکه از طریق تعاملات میان عاملان انسانی و غیر انسانی (مثل واحدها، نمایندگی‌ها، هنجارها، اطلاعات) منشأپدید آمدن یک بنیه فزاینده می‌شود. قانون شبکه این است که راهبردها تنها از طریق میانگین رضایتبخش منافع و مطلوبیت‌ها تعریف می‌شود. این کار در اثنای روابط و گفتگوها و مبادلات شبکه صورت می‌پذیرد. سه مولفه اصلی در نظریه کنشگر-شبکه عبارتند از:
1- برساخته شدن تعاریف و معانی مشترک
2- شکل‌گیری نمایندگی‌هایی که به سهولت دارای امکانات تعاملی با هم هستند.
3- تعقیب اهداف از طریق همکنشی براساس منافع مشترک و متقابل
آنچه برای شبکه سازی از اهمیت شایان توجهی برخوردار است، منابع شبکه‌هاست. این منابع عبارتند از:  (Burt,2000)
1- سرمایه‌های اجتماعی(مانند اعتماد متقابل، شعاع اعتماد، پیوند، تعامل اجتماعی متقابل، کارگروهی)
2- مجموعه هنجارهای قابل اشترا ک در دو یا چند سیستم
3- وجود تصویری مشترک از آینده
بدین‌ترتیب برای شبکه سازی اجتماعی میان دو نظام، سازو کارهایی اهمیت دارند که بتواند میان آن دو ظرفیت‌هایی بر ساختن معانی مشترک و ایجاد نمایندگی‌های متعامل با هم را ارتقا بدهد و ترکیب بهینه‌ای از هنجارهای قابل اشتراک دو نظام را به وجود بیاورد و زمینه‌ای برای گفتگوه و مبادلات مستمر پایداری را میان دو نظام  فراهم بکند که از طریق آن اعتماد متقابل، پیوند و تعامل در جهت ایجاد تصویری مشترک میسر بشود.
(Seibert et al,2001,Coleman,1990)


تعریف موضوع :

شبکه های اجتماعی مجموعه ای از اشخاص یا سازمانها می باشد که در یک ساختار با یکدیگر در تعامل می باشند.در این شبکه اشخاص نقش نقاط اتصال (نودها) را ایفا می کنند. نودهای این شبکه از طریق موضوعی مشخص به یکدیگر وابسته اند که این وابستگی می تواند دوستی ، تجارت ، کتاب و یا هر موضوع دیگری باشد.از این رو معمولا هر  شبکه اجتماعی  در حیطه ای مشخص اعضا خود را گرد هم آورده است.
امروزه شبکه های اجتماعی به عنوان یک تکنیک کلیدی در جامعه شناسی مدرن مورد استفاده قرار می گیرند. شبکه های اجتماعی مشهور با داشتن دهها هزار عضو تاثیری  شگرف در افکار و تبلیغات هر موضوع در جامعه داشته اند.


عنوان پروژه: ایجاد یک فریم ورک نرم افزاری جهت ساخت شبکه های اجتماعی

هدف ایجاد یک فریم ورک برای ایجاد وب سایت های شبکه های اجتماعی در فضای اینترنت می باشد. در این شبکه نودها اعضا می باشند و نوع وا بستگی که در حقیقت یال ارتباطی آنهاست می تواند موضوعات مختلف نظیر کتاب ، مسائل اجماعی ، سلامت ،موضوعات هنری یا موارد دیگر باشد.
این فریم ورک می بایست توانایی ایجاد شبکه های جذاب که به سادگی برای متولیان آن تولید و قابل مدیریت باشد را ایجاد کند همچنین از مسائل بسیار حساس رعایت حریم خصوصی اعضا و امنیت شبکه می باشد.

اهداف و نتایج مستقیم پروژه :

ایجاد هسته کاربردی شبکه های اجتماعی
ایجاد یالهای شبکه در موضوعات مختلف تخصصی
ایجاد گروهها در شبکه
تعیین متد های دوستی و تعامل در شبکه
تنظیم نوع ارتباطات و تعاملات اعضا
تنظیم نحوه به اشتراک گذاشتن اطلاعات اعضاء
ایجاد بستر بحث و گفتگو برای کاربران
ایجاد صفحات خاص برای شخص ، گروه و یا یک موضوع
به کار گیری ابزارهای خاص در شبکه


ماژولها و سرویسهای اصلی فریم ورک

سرویس ثبت نام اعضا

اولین گام در شبکه های اجتماعی عضو گیری می باشد هر شبکه اجتماعی با تعدادی فیلدهای عمومی کاربران را ثبت نام می کند سپس با توجه به نوع شبکه از کاربران می خواهد اطلاعات پروفایل خود را تکمیل نمایند. در این ماژول فیلدها قابل تعریف می باشند و برای هر فیلد تنظیمات محرمانگی آن قابل تعریف می باشد.
از  انجا که در ی شبکه پروفایل کاربران هر اندازه کامل تر باشد به کارایی شبکه کمک خواهد کرد لذا این شبکه با تعیین مشوقهایی نظیر درصد پیشرفت کاربران را به تکمیل پروفایل خود ترغیب می نماید.


در بخش مدیریت گروههای کاربری ، مدیر سیستم (مستقر در نهاد کتابخوانه های عمومی کشور) اقدام به تعریف گروههای کاربری مختلف می نماید و پس از آن با توجه به سیاستهای نهاد امکانات قابل دسترسی برای هر گروه کاربری را مشخص می گرداند.
تعریف رل های جدید برای کابران توسط مدیر سیستم میسر است.احراز هویت کاربران با امنیت بالا صورت می پذیرد .اطلاعات شخصی کاربران نیز کاملا محرمانه برای ایشان محفوظ خواهد بود.

 

ماژول دوستان

جز لاینفک هر شبمه اجتماعی دوستان می باشند که در این فریم ورک سه مساله اساسی می بایست رعایت گردد:
1- شیوه دوست یابی
2- امنیت در اضافه کردن دوستان
3- رعایت حریم خصوصی در ارتباطات با دوستان
افراد در شبکه اجتماعی باید به راحتی قابل جستجو باشند و برای اضافه شدن به لیست دوستان اجازه آنان لازم می باشد .

 ماژول گروهها

کاربران شبکه می توانند می توانند گروه با نام و موضوع مشخص تشکیل دهند سپس اعضا دیگر می توانند به عضویت این گروه درایند.گروهها معمولا در موضوعی خاص که علاقه مشترک اعضا می باشد به بحث و گفتگو می پردازند.

سرویس  ارسال پیام

ارسال پیام نیز از امکانات اصلی یک شبکه اجتماعی می باشد که اعضا می توانند پیام خصوصی یا عمومی به یکدیگر ارسال کنند.همچنین در گروهها امکان ارسال پیام برای اعضا گروه وجود دارد.

موتور جستجو
بدیهی است که این سامانه نیازمند به یک موتور جستجوی قدرتمند و سریع برای جستجوی کتابها و سایرموارد مورد تحقیق خواهد بود.موتور جستجوی طراحی شده بر اساس دو متد full text search  و lucene.Net engine عملیات جستجو را با دقت و سرعت بالا به انجام خوهد رسانید.این موتور قابلیت جستجو در متنهای طولانی را نیز خواهد داشت و پارامترهای مختلف جستجو برای آن قابل تعریف خواهند بود.

ماژول ثبت وقایع

تمام تراکنشهای ثبت شده در شبکه درسیستم لاگ خواهد شد و گزارش لاگها در اختیار مدیران شبکه قرار خواهد گرفت.

موتور گزارش ساز
یک سامانه هر اندازه هم که توانمند باشد بدون ارائه گزارشهای مناسب از فرایندها و جریان کار، ناقص خواهد بود.امروزه BI یا هوش تجاری یکی از ابزارهای اصلی مدیران برای اصلاح و بهبود متدها و سیاستها در سازمان می باشد که بوسیله آن از کارایی منابع سازمان خود مطلع می گردند. موتور گزارش ساز سامانه می تواند تمام فعالیتها و موجودیتهای این شبکه را مانیتور کند.این گزارشها قابل انعطاف و قابل اکسپورت کردن به فرمتهای ورد و اکسل هستند.

 

چت ( گفتگوی آنلاین )
اعضا می توانند از سرویس چت جهت انجام گفتگو های لازم استفاده نامایند.این سرویس تنها برای کاربردهای خاص نظیر ارتباط بین کاربران و مشاوران فعال می باشد و اعضا نمی توانند از آن برای گفتگوهای شخصی خود استفاده کنند.
با توجه به سطح دسترسی می توان امکانات مالتی مدیا (صوت، تصویر،...)را به این سرویس اضافه نمود

متدولوژی ( روش انجام پروژه)
• مطالعه و جمع آوری اطلاعات در مورد شبکه اجتماعی
• امکان سنجی سامانه
• تحلیل راه حلها و ارائه مدل
• مدل سازی سامانه
• طراحی پایگاه داده
• ساخت ماژولها و سرویسها
• تهیه تست کلکشنش
• انجام تستها و جمع بندی نتایج
• پیاده سازی آزمایشی سامانه
• ارائه نسخه اجرایی
• ارائه مستندات

 

ابزار و تکنولوژی مورد استفاده در پروژه
روش و متدولوژی تحلیل    RUP & UML 2
محیط توسعه               C#.Net 2008 with 2010 components
پایگاه داده                 SQL SERVER 2008
تست کلکشن              Telerik Test plan &Test Complete
تکنو لوژی های کمکی     Jquery,Flash,Ajax
سیستم عامل میزبان       Windows Server 2008

 

 تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت به شرکت نگار تعلق دارد | نقشه سايت
گزیده محصولات
پرتال شبکه اجتماعی
شبیه ساز کتاب چندرسانه ای
سامانه مدیریت آموزش
ITIL Service Desk
پرسشنامه ساز دلفین
مدیریت املاک و مستغلات سازمانی
نشانی
ایران، تهران، خیابان انقلاب، خیابان حافظ، تقاطع سمیه، ساختمان جدید حوزه هنری، طبقه همکف،‌ شرکت نوین‌گامان ارتباطات رایانه‌ای
تلفن
708 800 88 (9821+)
پست الکترونیک
وب سایت
© 2012تمام حقوق این وب‌سایت بر اساس قانون کپی‌رایت برای شرکت نوین گامان ارتباطات رایانه ای (نگار) محفوظ است.
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
تازه‌های نگارExpand تازه‌های نگار
محصولاتExpand محصولات
محصولات و خدماتExpand محصولات و خدمات
منابع مکتوبExpand منابع مکتوب
فروش آثار و محصولات
با نگارExpand با نگار